รูปภาพกิจกรรม และ วิถีของ เราชาว TRIUMPH

รูปภาพ Britbike

 ปี 2009    ../2009_Site/rupphaph_Britbike_pi_2552/rupphaph_Britbike_pi_2552.html
ปี 2010../2010_Site/rupphaph_Britbike_pi_2553/rupphaph_Britbike_pi_2553.html
ปี 2011../2011_Site/rupphaph_Britbike_pi_2554/rupphaph_Britbike_pi_2554.html
สมาชิก Triumphsmachik_Triumph.html
ปี 2012../2012_Site/rupphaph_Britbike_pi_2555/rupphaph_Britbike_pi_2555.html
Triumph ของสมาชิก
ปี 2013http://www.britbike.co.th/2013_Site/rupphaph_Britbike_pi_2556/Pages/Bangkok_Motorbike_Festival_2013.html
วีดีโอsmachik_Triumph.html
prabprung.html
http://www.youtube.com/user/BritbikeThai
ปี 2014http://www.britbike.co.th/2014_Site/rupphaph_Britbike_pi_2557/rupphaph_Britbike_pi_2557.html

สมุดภาพ    Gallery

ปี 2015http://www.britbike.co.th/2015_Site/rupphaph_Britbike_pi_2558.html